[[[["field43","equal_to","Other Country"]],[["show_fields","field56"]],"and"],[[["field161","equal_to","1"]],[["show_fields","field6"]],"and"],[[["field161","equal_to","2"]],[["show_fields","field164"]],"and"],[[["field161","equal_to","3"]],[["show_fields","field165"]],"and"],[[["field6","equal_to","419"]],[["set_value",null,"419",null,"field167"]],"and"],[[["field6","equal_to","399"]],[["set_value",null,"399",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field53"]],"and"],[[["field6","equal_to","379"]],[["set_value",null,"379",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field194,field53,field196"]],"and"],[[["field6","equal_to","718"]],[["set_value",null,"718",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field6","equal_to","1077"]],[["set_value",null,"1077",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field176,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field6","equal_to","279"]],[["set_value",null,"279",null,"field167"]],"and"],[[["field164","equal_to","818"]],[["set_value",null,"818",null,"field167"]],"and"],[[["field164","equal_to","778"]],[["set_value",null,"778",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field53"]],"and"],[[["field164","equal_to","758"]],[["set_value",null,"758",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field194,field53,field196"]],"and"],[[["field164","equal_to","1436"]],[["set_value",null,"1436",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field164","equal_to","2154"]],[["set_value",null,"2154",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field164","equal_to","558"]],[["set_value",null,"558",null,"field167"]],"and"],[[["field165","equal_to","1197"]],[["set_value",null,"1197",null,"field167"]],"and"],[[["field165","equal_to","1157"]],[["set_value",null,"1157",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field53"]],"and"],[[["field165","equal_to","1137"]],[["set_value",null,"1137",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field194,field53,field196"]],"and"],[[["field165","equal_to","2154"]],[["set_value",null,"2154",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field165","equal_to","3231"]],[["set_value",null,"3231",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field165","equal_to","837"]],[["set_value",null,"837",null,"field167"]],"and"],[[["field161","equal_to","4"]],[["show_fields","field168"]],"and"],[[["field161","equal_to","5"]],[["show_fields","field169"]],"and"],[[["field168","equal_to","1576"]],[["set_value",null,"1576",null,"field167"]],"and"],[[["field168","equal_to","1536"]],[["set_value",null,"1536",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field53"]],"and"],[[["field168","equal_to","1516"]],[["set_value",null,"1516",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field194,field53,field196"]],"and"],[[["field168","equal_to","2872"]],[["set_value",null,"2872",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field168","equal_to","4308"]],[["set_value",null,"4308",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field168","equal_to","1116"]],[["set_value",null,"1116",null,"field167"]],"and"],[[["field169","equal_to","1955"]],[["set_value",null,"1955",null,"field167"]],"and"],[[["field169","equal_to","1915"]],[["set_value",null,"1915",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field53"]],"and"],[[["field169","equal_to","1895"]],[["set_value",null,"1895",null,"field167"],["show_fields","field191,field193,field194,field53,field196"]],"and"],[[["field169","equal_to","3590"]],[["set_value",null,"3590",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field169","equal_to","5385"]],[["set_value",null,"5385",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field169","equal_to","1395"]],[["set_value",null,"1395",null,"field167"]],"and"],[[["field2","contains","S1"]],[["show_fields","field178"]],"and"],[[["field2","contains","S2"]],[["show_fields","field179"]],"and"],[[["field2","contains","S3"]],[["show_fields","field180"]],"and"],[[["field2","contains","S4"]],[["show_fields","field181"]],"and"],[[["field2","contains","S5"]],[["show_fields","field182"]],"and"],[[["field47","contains","ano"]],[["hide_fields","field183"],["show_fields","field172"]],"and"],[[["field6","contains","718"],["field164","contains","1436"],["field165","contains","2154"],["field168","contains","2872"],["field169","contains","3590"]],[["show_fields","field186"],["set_value",null,"2",null,"field187"]],"or"],[[["field6","contains","1077"],["field164","contains","2214"],["field165","contains","3231"],["field168","contains","4308"],["field169","contains","5385"]],[["show_fields","field186"],["set_value",null,"3",null,"field187"]],"or"],[[["field6","equal_to","319"]],[["set_value",null,"319",null,"field167"]],"and"],[[["field164","equal_to","638"]],[["set_value",null,"638",null,"field167"]],"and"],[[["field165","equal_to","957"]],[["set_value",null,"957",null,"field167"]],"and"],[[["field168","equal_to","1276"]],[["set_value",null,"1276",null,"field167"]],"and"],[[["field169","equal_to","1595"]],[["set_value",null,"1595",null,"field167"]],"and"],[[["field188","equal_to","100"],["field189","equal_to","200"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field188","not_equal_to","100"],["field189","not_equal_to","200"]],[["hide_fields","field38"]],"and"]]
1 Kemp
2 Účastník
3 Zástupca
4 Sumár
Termíny a ceny
1. Vyberte počet termínov:
2. Označte termíny podľa počtu aký ste zadali a vyberte si príslušnú cenu:
Výber termínu
Cena za 1 termín
Cena za 2 termíny
Cena za 3 termíny
Cena za 4 termíny
Cena za 5 termínov

Cena: [field167] Eur

167

Ak si chcete uplatniť zľavu v počte návštev zadajte prosím variabilný symbol z ktoréhokoľvek predchádzajúceho ročníka!

Pre zľavu bol už 1 raz

Pre zľavu bol už 2 razy obidve polia

Informácie o účastníkovi kempu

Veľké tlačené písmená používajte len pri začiatočných písmenách.

RRRR

v centimetroch

v kilogramoch

Veľkosť dresu
Hokejová pozícia
Registrujete súrodencov?
Informácie o súrodencoch
Súrodenec 1
Veľkosť dresu1
Hokejová pozícia1
Súrodenec 2
Veľkosť dresu2
Hokejová pozícia2
Informácie o zástupcovi

00421905111222

@

Registrácia do hokejovej školy MG

Kontrola údajov a odoslanie registrácie. Po odoslaní Vám príde informácia o registrácii do emailu.

Vybrali ste si termín:

S1: 05.07. – 11.07.2020

S2: 12.07. – 18.07.2020

S3: 19.07. – 25.07.2020

S4: 26.07. – 01.08.2020

S5: 02.08. – 08.08.2020

Na hokejový kemp príde:
[FIELD16] [FIELD17]

Adresa:

[FIELD19]

[FIELD20]

[FIELD21]

[FIELD43]

[FIELD56]

Rok narodenia: [FIELD18]

Výška: [FIELD25] CM

Váha: [FIELD26] KG

Hráva v klube: [FIELD30]

Veľkosť dresu: [FIELD29]

Pozícia: [FIELD31]

Počet súrodencov:

[FIELD187]

Zástupca: [FIELD33] [FIELD34]

Mobil: [FIELD35]

Email: [FIELD36]


Upozornenie:

Touto registráciou potvrdzujem, že naše dieťa je spôsobilé po zdravotnej stránke na účasti letnej hokejovej školy, sme si vedomí jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch sme informovali organizátorov hokejovej školy. Škody spôsobené úmysleným konaním budú prekonzultované s rodičmi, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určí majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia, kde táto škoda vznikla.

Kalkulácia ceny

Pri platbe CELEJ SUMY

do 31.12.2019 Vám ponúkame zľavu 5%.

Vianočná akcia

Cena: [field167] Eur

Cena: [field167] Eur

Spôsob platby:

O potvrdení registrácie pre vykonanie platby Vás budeme informovať do 7 dní. Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade bude záloha použitá na náklady hokejovej školy. Záloha 200 Eur je nevratná. Sumu je možné použiť na iný termín alebo kemp.

Udelenie súhlasu
Osobné údaje

Tlačítko na odoslanie registrácie sa zobrazí len pri potvrdení oboch políčok.

keyboard_arrow_leftSPäť
Ďalejkeyboard_arrow_right