Začala hokejová škola pre amatérov

V nedeľu sa u nás stretli amatéri z rôznych krajín. 2 krát denne ich bude vidieť na našej ľadovej ploche. Amatéri ukončia naše hokejové kempy v tomto roku.

Amateurs from different countries came together on Sunday at our arena. You can see them in our ice rink twice a day. This will be the last camp of this season.