Tréning amatérov

Amatérov alebo aj inak povedané nadšencov hokeja vo veku 18+, ktorý sa u nás zišli trénuje Ján Pardavý. Asistujú mu Jozef Kohút, Marián Jakab a Nikolas Sturmankin. Po polhodinke rozkorčuľovania tréneri rozdelili ľad na 3 stanoviská do tretín. Tie si spomenieme pri videách.

Bývalý brankár Dukly Trenčín Miro Hála prišiel odovzdať svoje skúsenosti našim dvom amatérskym brankárom, ktorý sa u nás opäť po roku stretli.

Hockey amateurs 18 years and older or as we call them hockey fanatics got together at our hockey school with their coach Jan Pardavy. Jozef Kohut, Marian Jakab and Nicolas Sturmankin are his coaches. After 30 min. warm-up the ice got divided into 3 stations. More information will come with videos.

Former goalie of Dukla Trencin Miro Hala came to share his experiences with our two amateur goalies. They were at our camp last year as well.

Kompeltnú fotogalériu nájdete na facebooku / Complete photogallery can be found on Facebook fan page:
facebook.com/MGHokejovaskola