Hokejová škola Mariána Gáboríka - posezónny kemp

Registrovať posezónny kemp 2019

Hokejová škola Mariána Gáboríka - popis kempu

Posezónny kemp

V cene je zahrnuté:

  • 6 hokejových dní
  • 5 x ubytovanie + celodenná strava a pitný režim
  • 2 x denne tréningová jednotka na ľade
  • 1 až 2 x denne tréning na suchu
  • 1 x denne brankársky tréning pod dohľadom kvalifikovaného odborníka
  • Pasívna a aktívna regenerácia
  • Tréningový dres hokejovej školy s logom
  • Celodenný dohľad nad účastníkmi školy s odborným pedagogickým dozorom
  • Organizácia voľného času medzi a po tréningoch
  • Základný kurz hokejovej angličtiny
[[[["field43","equal_to","Other Country"]],[["show_fields","field56"]],"and"],[[["field6","equal_to","329"]],[["show_fields","field9,field171"]],"and"],[[["field6","equal_to","299"]],[["show_fields","field8,field172,field188,field187"]],"and"],[[["field6","equal_to","289"]],[["show_fields","field121,field120"],["show_fields","field156"]],"and"],[[["field156","equal_to","2"],["field6","equal_to","289"]],[["show_fields","field122,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field173"]],"and"],[[["field156","equal_to","3"],["field6","equal_to","289"]],[["show_fields","field123,field110,field111,field148,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field149,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147,field174"]],"and"],[[["field47","equal_to","1"],["field6","greater_than","289"]],[["show_fields","field45,field46,field67"],["hide_fields","field64"]],"and"],[[["field47","equal_to","1"],["field6","equal_to","289"]],[["show_fields","field133,field136,field158"],["hide_fields","field132,field45,field46,field67"]],"and"],[[["field47","not_equal_to","1"],["field6","greater_than","289"]],[["show_fields","field64"],["hide_fields","field45,field46"]],"and"],[[["field6","equal_to","289"]],[["show_fields","field156"]],"and"],[[["field47","not_equal_to","1"],["field6","equal_to","289"]],[["show_fields","field132"],["hide_fields","field133,field136"]],"and"],[[["field6","contains","329"]],[["show_fields","field166","299 Eur - nov\u00fd \u00fa\u010dastn\u00edk",null,"field160"]],"and"],[[["field6","contains","299"]],[["show_fields","field167","269 Eur - boli u\u017e 1 raz",null,"field160"]],"and"],[[["field6","equal_to","289"]],[["show_fields","field168,field102","259 Eur - s\u00farodenci",null,"field160"]],"and"],[[["field175","equal_to","200"],["field184","equal_to","100"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field175","not_equal_to","200"],["field184","not_equal_to","100"]],[["hide_fields","field38"]],"or"]]
1 Kemp
2 Účastník
3 Zástupca
4 Sumár
Termíny a ceny
Výber termínu
Ceny
Zadajte počet súrodencov:
329 Eur - nový účastník
299 Eur - bol už 1 raz
578 Eur – súrodenci / 2 osoby
867 Eur – súrodenci / 3 osoby

Ak si chcete uplatniť zľavu v počte návštev zadajte prosím variabilný symbol z ktoréhokoľvek predchádzajúceho ročníka!

Váš VSyour full name
Informácie o účastníkovi kempu

Veľké tlačené písmená používajte len pri začiatočných písmenách.

Menoyour full name
icon-user
Priezviskoyour full name
Ulicayour full name
icon-home
Mestoyour full name
icon-home
PSČyour full name
Vítame Vás u nás. Zadajte Vašu krajinu.your full name
Rok narodeniayour full name
icon-user
Výškayour full name
icon-user
Váhayour full name

RRRR

v centimetroch

v kilogramoch

Zdravotný stav (alergie, lieky, iné)more details
0 /
Materský klubyour full name
Veľkosť dresu
Hokejová pozícia
Informácie o súrodencoch
Súrodenec 1
Meno_syour full name
icon-user
Priezvisko_syour full name
Rok narodenia_syour full name
icon-user
Výška_syour full name
icon-user
Váha_syour full name
Zdravotný stav (alergie, lieky, iné)_smore details
0 /
Materský klub_syour full name
Veľkosť dresu1
Hokejová pozícia1
Súrodenec 2
Meno_s2your full name
icon-user
Priezvisko_s2your full name
Rok narodenia_s2your full name
icon-user
Výška_s2your full name
icon-user
Váha_s2your full name
Zdravotný stav (alergie, lieky, iné)_s2more details
0 /
Materský klub_s2your full name
Veľkosť dresu2
Hokejová pozícia2
Informácie o zástupcovi
Meno zástupcuyour full name
icon-user
Priezvisko zástupcuyour full name
Mobilyour full name
icon-phone

00421905111222

@

Vaša správamore details
0 /
Registrácia posezónny kemp

Kontrola údajov a odoslanie registrácie. Po odoslaní Vám príde informácia o registrácii do emailu.

Vybrali ste si termín: 18.04. – 23.04.2019

Vybrali ste si cenu: nový účastník

Vybrali ste si cenu: bol už 1 raz

Vybrali ste si cenu: súrodenci

Na posezónny kemp príde:
[FIELD16] [FIELD17]

Adresa:

[FIELD19]

[FIELD20]

[FIELD21]

Rok narodenia: [FIELD18]

Výška: [FIELD25] CM

Váha: [FIELD26] KG

Hráva v klube: [FIELD30]

Veľkosť dresu: [FIELD29]

Pozícia: [FIELD31]

Počet súrodencov:

[FIELD156]

Zástupca:

[FIELD33] [FIELD34]

Mobil: [FIELD35]

Email: [FIELD36]


Upozornenie:

Touto registráciou potvrdzujem, že naše dieťa je spôsobilé po zdravotnej stránke na účasti letnej hokejovej školy, sme si vedomí jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch sme informovali organizátorov hokejovej školy. Škody spôsobené úmysleným konaním budú prekonzultované s rodičmi, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určí majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia, kde táto škoda vznikla.

Kalkulácia ceny
Vianočná akcia

Cena kempu: [FIELD6] Eur

Cena kempu: [FIELD6*FIELD156] Eur

Cena kempu: [FIELD6] Eur

Cena kempu: [FIELD6*FIELD156] Eur

Vianočná akcia: -[field6/100*5] Eur

Vianočná akcia: -[(field6*field156)/100*5] Eur

Vaša cena po zľave: [FIELD6-(field6/100*5)] Eur

Vaša cena po zľave: [FIELD6*field156-((field6*field156)/100*5)] Eur

zapiszlavu

Spôsob platby:

O potvrdení registrácie pre vykonanie platby Vás budeme informovať do 7 dní. Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade bude záloha použitá na náklady hokejovej školy. Záloha 200 Eur je nevratná. Sumu je možné použiť na iný termín alebo kemp.

Udelenie súhlasu
Osobné údaje

Tlačítko na odoslanie registrácie sa zobrazí len pri potvrdení oboch políčok.

keyboard_arrow_leftSPäť
Ďalejkeyboard_arrow_right