Facebook
Instagram
Google +
YouTube
Hokejová škola Mariána Gáboríka - hokejová škola

Registrácia na hokejovú školu Mariána Gáboríka 2018

Share

hokejové kempy

Hokejová škola Mariána Gáboríka

V cene je zahrnuté:

 • 7 hokejových dní
 • 6 x ubytovanie + celodenná strava a pitný režim
 • 2 x denne tréningová jednotka na ľade
 • 1 až 2 x denne tréning na suchu
 • 1 x denne brankársky tréning pod dohľadom kvalifikovaného odborníka
 • Pasívna a aktívna regenerácia
 • Beseda s pozvanými hráčmi NHL
 • Tréningový dres hokejovej školy s logom
 • Celodenný dohľad nad účastníkmi školy s odborným pedagogickým dozorom
 • Organizácia voľného času medzi a po tréningoch
 • Skupinové fotenie s Mariánom Gáboríkom

V cene nie je zahrnuté:

 • Možnosť zabezpečenia odvozu pre účastníkov a ich rodičov na letisko a spať
 • Možnosť zabezpečenia ubytovania pre rodičov a príbuzných
 • Možnosť zapožičania osobného automobilu

Ceny ubytovania pre rodičov:

Nový účastník je len ten, kto si objedná iba jeden termín. Ak si aj v tom istom roku objednáte dva termíny, druhý budete mať automaticky za zvýhodnenú cenu ako „bol už 1 raz“ a v prípade, že si objednáte tri termíny, dostanete tretí za zľavnenú cenu „bol už 2 razy a viac“.

Príklad výpočtu ceny registrácie na 3 termíny:

1. termín – 389 Eur – nový účastník

2. termín – 369 Eur – bol už 1 raz

3. termín – 349 Eur – bol už 2 razy a viac

==========================

Spolu by ste zaplatili: 1 107 Eur

[[[["field43","equal_to","Other Country"]],[["show_fields","field56"]],"and"],[[["field161","equal_to","1"]],[["show_fields","field6"]],"and"],[[["field161","equal_to","2"]],[["show_fields","field164"]],"and"],[[["field161","equal_to","3"]],[["show_fields","field165"]],"and"],[[["field6","equal_to","389"]],[["set_value",null,"389",null,"field167"]],"and"],[[["field6","equal_to","369"]],[["set_value",null,"369",null,"field167"]],"and"],[[["field6","equal_to","349"]],[["set_value",null,"349",null,"field167"]],"and"],[[["field6","equal_to","658"]],[["set_value",null,"658",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field6","equal_to","987"]],[["set_value",null,"987",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field176,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field6","equal_to","259"]],[["set_value",null,"259",null,"field167"]],"and"],[[["field164","equal_to","758"]],[["set_value",null,"758",null,"field167"]],"and"],[[["field164","equal_to","718"]],[["set_value",null,"718",null,"field167"]],"and"],[[["field164","equal_to","698"]],[["set_value",null,"698",null,"field167"]],"and"],[[["field164","equal_to","1316"]],[["set_value",null,"1316",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field164","equal_to","1974"]],[["set_value",null,"1974",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field164","equal_to","518"]],[["set_value",null,"518",null,"field167"]],"and"],[[["field165","equal_to","1107"]],[["set_value",null,"1107",null,"field167"]],"and"],[[["field165","equal_to","1067"]],[["set_value",null,"1067",null,"field167"]],"and"],[[["field165","equal_to","1047"]],[["set_value",null,"1047",null,"field167"]],"and"],[[["field165","equal_to","1974"]],[["set_value",null,"1974",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field165","equal_to","2961"]],[["set_value",null,"2961",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field165","equal_to","777"]],[["set_value",null,"777",null,"field167"]],"and"],[[["field161","equal_to","4"]],[["show_fields","field168"]],"and"],[[["field161","equal_to","5"]],[["show_fields","field169"]],"and"],[[["field168","equal_to","1456"]],[["set_value",null,"1456",null,"field167"]],"and"],[[["field168","equal_to","1416"]],[["set_value",null,"1416",null,"field167"]],"and"],[[["field168","equal_to","1396"]],[["set_value",null,"1396",null,"field167"]],"and"],[[["field168","equal_to","2632"]],[["set_value",null,"2632",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field168","equal_to","3948"]],[["set_value",null,"3948",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field168","equal_to","1036"]],[["set_value",null,"1036",null,"field167"]],"and"],[[["field169","equal_to","1805"]],[["set_value",null,"1805",null,"field167"]],"and"],[[["field169","equal_to","1765"]],[["set_value",null,"1765",null,"field167"]],"and"],[[["field169","equal_to","1745"]],[["set_value",null,"1745",null,"field167"]],"and"],[[["field169","equal_to","3290"]],[["set_value",null,"3290",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118"]],"and"],[[["field169","equal_to","4935"]],[["set_value",null,"4935",null,"field167"],["show_fields","field108,field148,field110,field111,field113,field114,field115,field116,field117,field119,field118,field177,field138,field139,field141,field142,field143,field144,field145,field146,field147"]],"and"],[[["field169","equal_to","1295"]],[["set_value",null,"1295",null,"field167"]],"and"],[[["field2","contains","S1"]],[["show_fields","field178"]],"and"],[[["field2","contains","S2"]],[["show_fields","field179"]],"and"],[[["field2","contains","S3"]],[["show_fields","field180"]],"and"],[[["field2","contains","S4"]],[["show_fields","field181"]],"and"],[[["field2","contains","S5"]],[["show_fields","field182"]],"and"],[[["field47","contains","ano"]],[["hide_fields","field183"],["show_fields","field172"]],"and"],[[["field6","contains","658"],["field164","contains","1316"],["field165","contains","1974"],["field168","contains","2632"],["field169","contains","3290"]],[["show_fields","field186"],["set_value",null,"2",null,"field187"]],"or"],[[["field6","contains","987"],["field164","contains","1974"],["field165","contains","2961"],["field168","contains","3948"],["field169","contains","4935"]],[["show_fields","field186"],["set_value",null,"3",null,"field187"]],"or"]]
1 kemp
2 účastník
3 zástupca
4 sumár
Termíny a ceny
1. Vyberte počet termínov:
2. Označte termíny podľa počtu aký ste zadali a vyberte si príslušnú cenu:
Výber termínu
Cena za 1 termín
Cena za 2 termíny
Cena za 3 termíny
Cena za 4 termíny
Cena za 5 termínov

Cena: [field167] Eur

167

Informácie o účastníkovi kempu

Veľké tlačené písmená používajte len pri začiatočných písmenách.

Menoyour full name
Priezviskoyour full name
Ulicayour full name
Mestoyour full name
PSČyour full name
Vítame Vás u nás. Zadajte Vašu krajinu.your full name
Rok narodeniayour full name
Výškayour full name
Váhayour full name

RRRR

v centimetroch

v kilogramoch

Zdravotný stav (alergie, lieky, iné)more details
0 /
Materský klubyour full name
Veľkosť dresu
Hokejová pozícia
Registrujete súrodencov?
Informácie o súrodencoch
Súrodenec 1
Meno_syour full name
Priezvisko_syour full name
Rok narodenia_syour full name
Výška_syour full name
Váha_syour full name
Zdravotný stav (alergie, lieky, iné)_smore details
0 /
Materský klub_syour full name
Veľkosť dresu1
Hokejová pozícia1
Súrodenec 2
Meno_s2your full name
Priezvisko_s2your full name
Rok narodenia_s2your full name
Výška_s2your full name
Váha_s2your full name
Zdravotný stav (alergie, lieky, iné)_s2more details
0 /
Materský klub_s2your full name
Veľkosť dresu2
Hokejová pozícia2
Informácie o zástupcovi
Meno zástupcuyour full name
Priezvisko zástupcuyour full name
Mobilyour full name

00421905111222

@

Vaša správamore details
0 /
Registrácia do hokejovej školy MG

Kontrola údajov a odoslanie registrácie. Po odoslaní Vám príde informácia o registrácii do emailu.

Vybrali ste si termín:

S1: 01.07. – 07.07.2018

S2: 08.07. – 14.07.2018

S3: 15.07. – 21.07.2018

S4: 22.07. – 28.07.2018

S5: 29.07. – 04.08.2018

Na hokejový kemp príde: [FIELD16] [FIELD17]

Adresa:

[FIELD19]

[FIELD20]

[FIELD21]

[FIELD43]

[FIELD56]

Rok narodenia: [FIELD18]

Výška: [FIELD25] CM

Váha: [FIELD26] KG

Hráva v klube: [FIELD30]

Veľkosť dresu: [FIELD29]

Pozícia: [FIELD31]

Počet súrodencov:

[FIELD187]

Zástupca: [FIELD33] [FIELD34]

Mobil: [FIELD35]

Email: [FIELD36]


Upozornenie:

Touto registráciou potvrdzujem, že naše dieťa je spôsobilé po zdravotnej stránke na účasti letnej hokejovej školy, sme si vedomí jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch sme informovali organizátorov hokejovej školy. Škody spôsobené úmysleným konaním budú prekonzultované s rodičmi, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určí majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia, kde táto škoda vznikla.

Kalkulácia ceny
Vianočná akcia

Cena: [field167] Eur

Cena: [field167] Eur

Spôsob platby:

O spôsobe platby Vás budeme informovať do 7 dní. Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade bude záloha použitá na náklady hokejovej školy. Záloha 100 Eur je nevratná. Sumu je možné použiť na iný termín alebo kemp.

SPäť
Ďalej