Relaxačné služby

Relaxačné služby

V našich priestoroch hotela vytvorili priestor pre relaxačné služby. Relaxačné služby Vám u nás poskytne profesionálny diplomovaný fyzioterapeut Branislav Prokop....